Få din elektroniske kørebog på 60 dages prøve her

Skat – statens takster for kørsel

Skat fastsætter hvert år nye kørselstakster for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse. De udregner satserne på baggrund af udgifterne til kørsel med bil. SKAT vurderer, at udgifterne bilens drift er faldet. Derfor er taksterne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse faldet.

Dette hovedsagelig relateret til de faldende brændstofudgifter, og at biler generelt kører længere på literen. Udgiftsberegningen må forvente, at den ændres yderligere i årene der kommer i takt med at andre drivmidler som Hybrid og El-biler får større repræsentation.

Takster for kørsel for 2015 og 2016

ÅrTakst for kørsel ml. 24 og 120 kmTakst for kørsel over 120 km
20152,05 kr. pr. km1,03 kr. pr. km
20161,99 kr. pr. km1,00 kr. pr. km

Reglerne for fradraget er uændrede. Det vil sige, at der fortsat, kun er fradrag for befordring for de første 24 km pr. dag mellem hjem og arbejde.
Reglerne om forhøjet kørselsfradrag for pendlere fra udkantskommuner er ligeledes uændret.
Lavindkomst personer får et tillæg til fradraget op til 47%, dog med en øvre grænse på 11.300 kr. SKAT beregner det ekstra fradrag for dig.

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil

ÅrFor de første 20.000 kmFor kørsel over 20.000 km
kørselstakster 20153,70 kr. pr. km2,05 kr. pr. km
kørselstakster 20163,63 kr. pr. km1,99 kr. pr. km

Reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører kontrol denne.
Kontrollen skal udføres med gyldig kørebog der ifølge SKATs bekendtgørelse om rejse- og befordringsgodtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 2, er det en forudsætning for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med antallet af kørte kilometer i lønmodtagerens egen bil eller motorcykel. Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal jf. § 2, stk. 2 indeholde følgende oplysninger:
1) Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.
2) Kørslens erhvervsmæssige formål.
3) Dato for kørslen.
4) Kørslens mål med eventuelle delmål.
5) Angivelse af antal kørte kilometer.
6) De anvendte satser.
7) Beregning af befordringsgodtgørelsen

Skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel på egen cykel eller knallert

Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er for 2016 uændrede og udgør 0,52 kr. pr. km.

Mileage Log kørebogen og SKAT

Ecofleet opdaterer Mileagelog kørebogen automatisk med årets satser. Satserne bliver typisk offentliggjort i starten af december, og derfor vil satserne i kørebogen være klar til din kørsel den 1/1 i det nye år.
Mileagelog kørebogen lever fuldt op til SKAT krav om en kørebog, og samtidig udfyldes den med alle beregninger og opsætning kørebog 100% automatisk. Du skal blot godkende at det er korrekt og sende den til din bogholder eller printe den til dit regnskab.

Mileage Log kørebogen er også din backup

Dine kørebogsdata gennem trygt på vores server. Så du altid kan gå tilbage og finde dine gamle kørebøger frem. Vi gemmer data i hele 5 år, så skulle SKAT spørge ind til det så kan du trygt finde din kørsel frem, og vise dem nøjagtig, hvor du har været og med hvilket ærinde.
Er du interesseret i at vide mere klik her.

Få din elektroniske kørebog på 60 dages prøve her