Automatic Mileagelog

“Plug ‘n’ drive – Hardware og App”

Demo video

A mileage log for every situation

If you match one of the profiles below, we have the product

Business vehicle owner?

Would you like to:


Get deduction for all miles/kilometers driven?
Stop worrying about TAX services coming for a visit?
Compliant TAX report?


Then this product is for you

Har du firmabil?

Vil du gerne:


Have dokumenteret alle kørte kilometer?
Stoppe med at bekymre dig om besøg fra SKAT?
Have korrekt dokumentation?


Så er dette produkt til dig

Har du firma bil?

Vil du gjerne:


Få kjøregodtgjørelse for kjørte kilometer?
Et ønske om å slutte å bekymre deg for besøk fra Skatte etaten?
Få en korrekt skatte rapport?


Da er dette produktet for deg

Business owned vehicle

Ecofleet Mileage Log automatically calculate exact business and personal miles. You can concentrate on working and classify your miles whenever you want on our free APP. Our customers rely on us to calculate automatically the exact split between business and private. You never have to be concerned of compliance issues, or ending up with reconstructing your log through a calendar review.

See how it works


 

Billede af Mileage Log kørebog app med rød bil i venstre nederst hjørne

Firmabil

Ecofleet Mileage Log beregner automatisk din privat- og erhvervskørsel. Du kan koncentrere dig om dit arbejde og kategorisere turene på vores gratis App, når det passer dig. Systemet beregner den præcise fordeling mellem erhverv og privatkørsel. Du behøver ikke længere være bekymret for at få tingene til at passe ved at skulle rekonstruere din kørsel.

Se hvordan det virker

 Demo video


Firmabil

Ecofleet Mileage Log kjørebok regner automatisk ut din privat- og firma kjøring. Du kan konsentrere deg om ditt arbeid og holde oversikt på turene via våre gratis App, når det passer deg. Systemet regner automatisk ut fordelingen mellom privat- og firma kjøring. Du trenger ikke lengre være engstelig for din kjøring.

Se hvordan det virker


Private owned vehicle

Our team makes sure that reports are compliant to local TAX regulations. Using your privately owned vehicle, means you are eligible to mileage reimbursement from your employer, or can claim a tax deduction on your tax return.

See how it works


 

Privatbil

Vores team sikrer, at rapporter er korrekte I forhold til lokale skatteregler. Hvis du bruger din egen bil i jobbet, betyder det at du har ret til skattefri kørepenge fra din arbejdsgiver.

Se hvordan det virker

Demo video


Privatbil

Vårt team sikrer at rapportene er korrekt utfylt i forhold til skatte reglene. Bruker du egen bil i arbeid, betyr det at du har rett på skattefri kjøregodtgjørese fra din arbeidsgiver.

Se hvordan det virker


Controller or administrator

– Do you struggle with getting staff to hand in their mileage logbook on time?
– Do you always get excuses for missing trips and reconstructed miles?
– Are you just waiting for the Tax Services to pay you a visit, well knowing that your records are a mess?

Mileage allowance is not a thing that Tax Services takes lightly. If there are no proper records, compliant with Tax regulations, you may be facing heavy fines and double-checking of your books.
Our system has a compliant mileage records approval workflow. It handles everything from approval to bookkeeping. Even connecting to your favorite bookkeeping or travel expense system.

See how it works


 

Administrator eller bogholder

– Er det besværligt at få de ansatte til at aflevere kørselsregnskabet til tiden?
– Får du altid undskyldninger for manglende ture og rekonstruerede kilometer?
– Bekymrer du dig om besøg fra SKAT, da alle rapporter er ét rod?

Kørselsgodtgørelse er ikke noget SKAT tager let på. Hvis rapporterne ikke er korrekte og i overensstemmelse med skattereglerne, risikerer du store bøder og gennemgang af dine regnskabsbøger. Vores system har et kompatibelt godkendelsflow til kørselsregnskabet. Det håndterer alt fra godkendelse til bogføring, endda med opkobling til dit løn- og rejse management system.

Se hvordan det virker

Demo video


 

Administrator eller regnskapsfører

– Er det vanskelig for de ansatte å levere kjøreboka til tiden?
– Får du unnskyldninger for maglende turer og feil kilometer?
– Er du engstelig for besøk fra Skatt etaten, hvor rapportene ikke er riktige?

Kjøregodtgjørelse er noe Skatte etaten slår hardt ned på. Hvis rapportene ikke er korrekte og ikke i overensstemmelse med skattereglene, risikerer du store bøter og gjennomgang av kjørebøkene dine. Vårt system er godkjent fra Skatte myndighetene. Systemet håndterer alt fra godkjennelse til regnskap, med oppkobling til lønn,- og reiseregningssystmer.

Se hvordan det virker


 

Showcase your Screenshots

A Beautiful way to Present Multiple Screens. Carousel includes Lightbox and Link Options.